Usprawnianie funkcjonowania

Terapia Biofeedback pomaga w:

  • poprawie pamięci i koncentracji uwagi,
  • wzroście poziomu motywacji,
  • zwiększeniu odporności na stres,
  • nauce relaksu u chorych z chorobami somatycznymi, układu krążenia i przewodu pokarmowego oraz zaburzeniami czynnościowymi (nerwicowymi),
  • wspomaganiu działań rehabilitacyjnych (kardiologia, neurologia, ortopedia)
  • uczeniu samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych.