Problemy szkolne, neurologiczne i psychologiczne i poprawa funkcjonowania

Terapia Biofeedback jest wskazana w przypadku m.in: dysleksja, zaburzenia snu, nerwice, nadpobudliwość, ADHD, ADD, fobie, tiki, migreny i bóle głowy, chroniczne zmęczenie, uzależnienia, autyzm i zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, afazja, SM.

Terapia Biofeedback jest skuteczna w przypadku problemów takich jak:

 • zaburzenia snu,
 • nerwice,
 • nadpobudliwość,
 • fobie,
 • tiki,
 • migreny i bóle głowy,
 • chroniczne zmęczenie,
 • wypalenie zawodowe,
 • uzależnienia,
 • reaktywność emocjonalna,
 • myśli obsesyjne,
 • autyzm i zespół Aspergera,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • afazja.