Zasady terapii i przebieg sesji

ZASADY PROWADZENIA TERAPII:

1. Wykonanie diagnozy QEEG (Assessment)
2. Systematyczność – Klient musi uczęszczać na terapię przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Oczywiście, w wyjątkowej sytuacji można odbyć 1 sesję w tygodniu i powrócić do ustalonego rytmu spotkań. Uczenie się mózgu jest procesem wymagającym systematyczności oddziaływań.
3. Określona liczba sesji – minimum 30, ale tak naprawdę ich ilość jest uzależniona od diagnozy QEEG (Assessmentu). Jeżeli diagnoza wykaże kilka złożonych problemów w relacjach fal mózgowych, racjonalne będzie uczestniczenie we wskazanej przez neuroterapeutę ilości sesji. Od tego zależy również utrwalenie wypracowanych podczas treningu zmian, aby nie zniknęły po 1-2 miesiącach po zakończeniu terapii.
4. Pozytywne nastawienie – to podstawa. Uczestnicząc w terapii i mając do niej negatywne podejście wiele nie zdziałamy. Drogi Kliencie – to Ty i Twój Mózg pracujecie nad konkretnym celem. Bez chęci nie będzie efektów, nic na siłę – a tym bardziej z własnym mózgiem :-). Osoby z najbliższego otoczenia również powinny wspierać osobę trenującą, stosować wzmocnienia pozytywne i nie zniechęcać.

UWAGA!!! Terapia EEG Biofeedback nie przyniesie oczekiwanych efektów, gdy:
* neuroterapeuta nie wykona diagnozy QEEG (Assessmentu) – skąd będzie wiedział nad czym pracować?
* sesje będą się odbywać tylko 1 raz w tygodniu – brak systematyczności to brak uczenia się mózgu, więc brak efektów terapii
* liczba sesji to tylko 10 spotkań – mogą zacząć pojawiać się pierwsze efekty, ale bardzo szybko zanikną

PRZEBIEG SESJI:

Do odpowiednich punktów na głowie uczestnika sesji treningowej zostają przyklejone elektrody (uczestnik nie ma kontaktu z prądem!). Elektrody odpowiedzialne są za przesyłanie fal mózgowych do komputera. Osoba poddawana terapii na swoim monitorze widzi grę/puzzle/film, a trener obserwuje zapis wykresu fal mózgowych. W sytuacji generowania przez mózg pożądanych fal gra jest łatwiejsza, film nie zwalnia, słychać muzykę – w zależności od ustawień parametrów sesji. Jedna sesja dla osoby dorosłej trwa 50 minut, dla dziecka 30 minut. Ponieważ sesja treningowej EEG Biofeedback jest to “uczenie się mózgu” należy uczestniczyć w jednym bądź większej ilości cykli treningowych (cykl to 30 sesji), co jest zależne od problemu osoby poddawanej terapii. Częstotliwość 2 razy w tygodniu.

Pierwsze efekty zauważalne są już po 10 sesjach, jednak dla uzyskania pożądanego efektu należy uczestniczyć w odpowiedniej ilości sesji bez przerwy. Przerwanie ciągłości terapii powoduje utratę dotychczasowych postępów i skutkuje koniecznością rozpoczęcia jej od początku.