Biofeedback RSA

Metoda Biofeedback RSA polega na wykorzystaniu sygnały sprężenia zwrotnego do nauki oddechu przeponowo-relaksacyjnego. Podczas treningów mierzony jest wskaźnik RSA. Wskaźnik RSA ukazuje: różnicę między pulsem na wdechu i wydechu i harmonię pracy serca z oddechem.

W czasie zajęć trenujemy ważniejsze funkcje organizmu takie jak: serce, oddech, system nerwowy i immunologiczny. Trening polega na synchronizacji pracy serca z oddechem. Przebieg treningu jest monitorowany i nagrywany. Czujniki mierzące oddech umieszczane są w okolicach klatki piersiowej.