Biofeedback HRV

Metoda Biofeedback HRV polega na odzwierciedleniu relacji pomiędzy czynnością serca a oddechem i na nauce odpowiedniej synchronizacji obu czynności. Jest związany z regulacją autonomicznego układu nerwowego i sprzyja osiągania jego równowagi. Profil zmienności rytmu serca koreluje z wieloma chorobami serca oraz: depresją, lękami, PTSD, cukrzycą, astmą.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność stosowania Biofeedback HRV w przypadku: napadów złości, zaburzeń lękowych, astmy, chorób układu krążenia, zespołu jelita drażliwego, przewlekłego zmęczenia, zespołu stresu pourazowego.