Biofeedback GSR

Biofeedback typu GSR mierzy reakcję skórno – galwaniczną. Reakcja ta polega na zmianie oporności elektrycznej skóry pod wpływem stresu. Gdy się stresujemy poci nam się skóra, co nawet w najmniejszym stopniu wykrywają elektrody umieszczone na palcach. Naszym zadaniem jest wykonywanie różnorodnych ćwiczeń. Dzięki takim treningom uczymy się kontrolować emocje, a w szczególności stres.

Stosowana jest również w medycynie do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się.