Mateusz, 9 lat (trudności w nauce, nieczytelne pismo)

Po zakończeniu terapii mogę stwierdzić, że u syna znacząco poprawiła się koncentracja uwagi. Ponadto stał się bardziej otwarty, rozmowny, współpracujący. Znacznie więcej zapamiętuje z lekcji.
Jego pismo – które było niekształtne i nieczytelne – znacznie się poprawiło: można rozróżnić kształty liter, odczytać co napisał, ma mniejsze trudności w mieszczeniu się w linijkach. Zaczął nawet więcej zapisywać (czego wcześniej nie było).

mama Mateusza, 05.2018

Mateusz, 9 lat (trudności w nauce, nieczytelne pismo)