Lena, 8 lat (tiki nerwowe)

Głównym problemem, z którym zgłosiliśmy się na terapię były występujące u córki nasilone tiki nerwowe.
Już po kilku treningach tiki nerwowe zanikły. Ponadto zdecydowanie poprawiło się pismo – Lena pisze dokładniej i bardziej starannie. Ponieważ jest aktywnym dzieckiem występowały u niej trudności z koncentracją uwagi i nadruchliwością – trudnością w wyciszeniu się i swojego ciała. Również w tym obszarze zauważyliśmy zdecydowaną poprawę. Mogę powiedzieć, że Lena stała się bardziej śmiała w wypowiadaniu się na lekcjach w szkole, łatwiej jest jej pozbierać myśli i wypowiedzieć w sposób uporządkowany to, co umie i potrafi. Wcześniej wywołana do odpowiedzi nie zawsze potrafiła rozpocząć swoją wypowiedź i podzielić się posiadaną przez siebie wiedzą. Poprawiła się pamięć – szybciej i łatwiej zapamiętuje (nie tylko wiadomości z lekcji, ale również podczas uczenia się na pamięć).

mama Leny, 10.2017

Lena, 8 lat (tiki nerwowe)