Tomasz, 12 lat (duże trudności w nauce)

Syn posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ma duże trudności w nauce. Uczestniczył w 1 cyklu treningów EEG Biofeedback (30 spotkań). Zauważyłam m.in., że:
– bez przypominania, sam z własnej inicjatywy zabiera się za odrabianie lekcji
– chętniej pomaga w domu, jest bardziej aktywny (bardziej mu się chce)
– pamięta o wszystkich zadaniach domowych (co wcześniej mu się nie zdarzało)
– zaczął zwracać uwagę na staranność wykonywania i dużą dokładność w rysowaniu figur geometrycznych
– potrafi samodzielnie zrobić zadanie: wyszukać w książce temat i go opracować
– jest niezadowolony ze swoich ocen końcowych na świadectwie, zaczął bardziej zwracać uwagę na naukę i osiągane przez siebie stopnie.

mama Tomasza, 05.2017 r.

Tomasz, 12 lat (duże trudności w nauce)