Emil, 10 lat (głęboka dysleksja)

Syn ma trudności w nauce – czytania, pisania, liczenia. Jest rozkojarzony, nie potrafi się skoncentrować.
Jesteśmy w trakcie terapii EEG Biofeedback.
U Emila pojawiła się duża motywacja do nauki; chce się uczyć, sam bierze się za odrabianie zadań. Potrafi obudzić się wcześnie rano i zabrać się za naukę tabliczki mnożenia.
Poza tym szybciej kojarzy, jest bardziej uważny i spostrzegawczy. Lepiej rozumie kierowane do niego polecenia. Również lepiej rozumie czytany tekst.
Emil zaczął szybciej pisać, praktycznie nie gubi liter. Czyta nawet długie wyrazy, a wcześniej miał problem z ich złożeniem. Szybciej składa litery w sylaby, dobrze sylabizuje wyrazy.
Znacznie lepiej zapamiętuje słowa (długie i trudne wyrazy) i z mniejszą trudnością je sobie przypomina.
Wypowiedzi Emila są lepiej złożone, zrozumiałe, bogatsze w słowa.
Szybciej oblicza (dodawanie i odejmowanie) i potrafi szukać sposobu obliczania, który ułatwi mu dokonanie konkretnego obliczenia w zakresie liczb dwucyfrowych.

mama Emila, 02.04.2016

Emil, 10 lat (głęboka dysleksja)